הפונקציה XOR באקסל

נגן וידאו
שתפו עם חברים שעמוד זה יכול לסייע להם
Facebook
Twitter
LinkedIn
 • הפונקציה XOR

  הסבר

  הפונקציה XOR שייכת לקבוצת הנוסחאות הלוגיות. זוהי פונקציה המאפשרת להגדיר תנאי (בדומה לפונקציית OR ), אולם , פועלת בצורה שונה, כלומר מחזירה FALSE אם כל התנאים מתקיימים, או שאף אחד לא מתקיים, או שמספר התנאים המתקיימים הוא זוגי. בכל מצב אחר היא מחזירה TRUE.

  תוצאות פונקציית XOR:

  תחזיר TRUE אם אחד מהתנאים מתקיים – (אמת True) והשני אינו מתקיים (לא נכון) FALSE)

  תחזיר FALSE אם אף אחד מהתנאים אינו מתקיים

  תחזיר FALSE אם שני התנאים מתקיימים (מחזירים TRUE)

  תחזיר TRUE כאשר מספר התנאים המתקיימים לא זוגי (3, 5, 9 וכד')

  תחזיר FALSE כאשר כל התנאים אינם מתקיימים או מספר התנאים המתקיימים זוגי (2,4,6,…)

  דוגמה

   

  תחביר

  (XOR(logical1, [logical2],…‎‎‎

  ארגומנטים נדרשים

  Logical1‏, logical2‏,…‎‏    Logical 1 הוא נדרש, וערכי Logical עוקבים הם אופציונליים. 1-254 תנאים שברצונך לבדוק, אשר יכולים להיות TRUE או FALSE, ואשר יכולים להיות ערכים לוגיים, מערכים או הפניות.

   דוגמה

  הערות*

  • הארגומנטים חייבים להיות מוערכים כערכים לוגיים כגון TRUE או FALSE, או להיכלל במערכים או בהפניות המכילים ערכים לוגיים.
  • אם ארגומנט מערך או ארגומנט הפניה מכיל טקסט או תאים ריקים, המערכת מתעלמת מערכים אלה.
  • אם הטווח שצוין אינו מכיל ערכים לוגיים, הפונקציה XOR מחזירה את ערך השגיאה ‎#VALUE!‎.
  • באפשרותך להשתמש בנוסחת מערך של XOR כדי לברר אם ערך מסוים מופיע במערך. כדי להזין נוסחת מערך, הקש Ctrl+Shift+Enter.
  • אם יש לך גרסה נוכחית של Office 365, באפשרותך פשוט להזין את הנוסחה בתא הימני העליון של טווח הפלט ולאחר מכן להקיש ENTER כדי לאשר את הנוסחה כנוסחת מערך דינאמי. אחרת, יש להזין את הנוסחה כנוסחת מערך מדור קודם על-ידי בחירת טווח הפלט, הזנת הנוסחה בתא הימני העליון של טווח הפלט והקשה על CTRL+SHIFT+ENTER כדי לאשר אותה. Excel מוסיף עבורך סוגריים מסולסלים בתחילת הנוסחה ובסופה. לקבלת מידע נוסף אודות נוסחאות מערך, ראה קווים מנחים ודוגמאות לנוסחאות מערך.

  *כפי שמופיעות באתר התמיכה לאופיס של מיקרוסופט   

להצעת מחיר לעסקים
וארגונים בלבד צרו קשר
03-6998844